Posted in Uncategorized

Norm tekenbeten gepubliceerd

Vandaag heeft de Koninklijke Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een nieuwe norm gedefinieerd en gepubliceerd, betreffende kleding die helpt bescherming te bieden tegen alle levensstadia van de in Europa meest voorkomende teek, de schapenteek (Ixodes ricinus): NEN 8333.

In Nederland is de ziekte van Lyme aangemerkt als een beroepsziekte. Het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu publiceerde in 2017 haar eerste rapport met betrekking tot tekenbeten en de ziekte van Lyme, waarin staat te lezen dat jaarlijks 25.000 mensen geïnfecteerd raken met de ziekte van Lyme door een tekenbeet. De gepaard gaande maatschappelijke kosten worden geraamd op 20 miljoen euro. Derhalve dienen werkgevers maatregelen te treffen om werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Werknemers moeten zich redelijkerwijs aan de aangeboden maatregelen houden.

NEN 8333

De norm NEN 8333 bepaalt aan welke technische eisen kleding moet voldoen om te helpen beschermen tegen tekenbeten. De norm is opgesteld op initiatief van de projectgroep ‘Beschermende kleding tegen tekenbeten’. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers vanuit diverse belangengroepen, zoals vakbonden, onderzoeksinstellingen, Ministerie van Defensie en het bedrijfsleven. Rovince nam plaats in de projectgroep als leverancier van betreffende beschermende kleding. Marcel Maes Commercieel Directeur van Rovince licht toe: “Uiteraard zijn wij erg blij met de totstandkoming van deze norm. Sinds 2006 zijn wij actief met het ontwikkelen en vermarkten van preventieve kleding en middelen. NEN 8333 zorgt niet alleen voor extra bewustzijn en onderstreept het belang van preventieve maatregelen, maar is ook een kwaliteitskeurmerk voor de branche.”

Rovince vermarkt beschermende kleding, waarbij het textiel fabrieksmatig is behandeld met de stof permethrine, waarna er beschermende kleding van wordt gemaakt. Deze kleding moet helpen mensen te beschermen die vanwege hun werk of activiteiten in aanraking kunnen komen met teken. De beschermende werking van kleding tegen tekenbeten wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin de kleding de huid bedekt, en wordt groter naarmate een groter deel van het lichaam wordt bedekt. Daarbij is het van belang dat vooral de lichaamsdelen worden bedekt die contact (kunnen) hebben met vegetatie waarin teken tot een hoogte van 1,5 meter aanwezig kunnen zijn (het onderlijf en de armen). Aanvullend biedt de permethrine op de stof een extra bescherming. Teken die in contact komen met permethrine worden geïmmobiliseerd waardoor ze niet meer in staat zijn de blote huid te bereiken om zich daar vast te bijten en ziekmakende organismen over te dragen.

Verstrekking van beschermende fabrieksmatig met permethrine behandelde kleding kan onderdeel zijn van een aantal maatregelen om tekenbeten onder werknemers te voorkomen. De beschermende kleding kan ook andere doelgroepen zoals vrijwilligers en recreanten helpen bescherming te bieden tegen tekenbeten.

Download hier het Persbericht Rovince NEN 8333 van Rovince.

Meer informatie?

Meer informatie over NEN 8333? Kijk voor de veel gestelde vragen en antwoorden op www.nen.nl/teken, klik hier voor het persbericht van de NEN of neem contact met ons op via info@rovince.com.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart